Zaznacz prawidłową odpowiedź

1) Który z obrazów namalował Leonardo da Vinci:
# Ołtarz Sądu Ostatecznego, część środkowa
# Dama z gronostajem
# Madonna del Granduca
# Portret małżonków Arnoolfinich
2) Nowe idee odrodzenia w malarstwie renesansowym to następująca tematyka obrazów:

1. tematyka mitologiczna
2. tematyka antyczna (kultura i sztuka starożytna)
3. tematyka marynistyczna
4. tematyka starochrześcijańska

3) W malarstwie renesansowym po raz pierwszy zaczęto stosować:

1. perspektywę kulisową
2. perspektywę linearną
3. perspektywę pasową
4. perspektywę zbieżną w dwóch punktach


4) Światłocień stosowany przez malarzy renesansowych oznacza, że:

1. światło pada zawsze z określonego źródła na namalowaną postać lub scenę
2. światło występuje tylko w dzień, a cień wieczorem
3. pierwszy plan obrazu namalowany jest w świetle, a drugi w cieniu
4. można go stosować tylko w obrazach ukazujących anatomię człowieka

5) Który z malarzy po raz pierwszy ukazał malowane postacie w pełni ich przeżyć, stosując modelunek światłocieniowy:

1. Giotto di Bondone
2. Leonardo da Vinci
3. Rafael Santi

6) Słynne dzieło Leonardo da Vinci "Ostatnia wieczerza" to obraz w którym występują następujące elementy:

1. perspektywa krawędziowa
2. trójwymiarowa perspektywa zbieżna
3. brak drugiego planu
4. perspektywa powietrzna
5. technika sfumato

7) Słynny obraz Rafaela Santi "Szkoła ateńska" wyrażający podziw pewnej kulturze, ukazuje grupę postaci w scenie:
1. mitologicznej
2. antycznej
3. średniowiecznej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T17:58:52+01:00
1) dama z gronostajem.
2) mitologiczna.
3)perspektywę linearną
4)pierwszy plan obrazu namalowany jest w świetle, a drugi w cieniu
5)Leonardo da Vinci
6)perspektywa powietrzna,technika sfumato
7) mitologicznej