Odpowiedzi

2009-11-13T16:35:33+01:00
10 % - stężenie procentowe
m całkowita = 300g

wychodzi na to że masa samej substancji wynosi 300g * 10 % = 30 g

Gdy dolejemy wody, masa całkowita będzie wynosić 400 g, a masa substancji nadal 30g, więc stężenie to 30 g/400g * 100 % = 7,5 %
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T16:36:51+01:00
C%- 10%
Mr- 300g
Ms?
Ms= 10% x 300g/ 100g=30g
Ms= 30g
300g+100g= 400g
Mr- 400g
C%-?
ms- 30g
C%= 30g x 100g/400g = 30/4= 7,5 %
Odp. Stęzenie % nowego roztworu wynosi 7,5%
2009-11-13T16:39:55+01:00
Cp=ms/mr*100%
gdzie
cp -stężenie procentowe
ms -masa substancji
mr - masa roztworu

mr=ms+mw
gdzie mw - masa rozpuszczalnika, wody

ms=cp*mr/100%
ms=10*300/100=30g

cp=30/(300+100)*100%=7,5%