Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T17:32:03+01:00
Radło-narzędzie rolnicze służące do robienia bruzd pomiędzy rzędami upraw roślin okopowych i do ich obsypywania;

Żarno- Jest to element żaren rotacyjnych przejętych z kręgu cywilizacji antycznej
za pośrednictwem Celtów. Zestaw składał się z dwóch kamieni:
dolnego (nieruchomego) i górnego (obrotowego)

Urna-
1. naczynie służące do przechowywania prochów zmarłego po spaleniu; popielnica
2. skrzynka z otworem w pokrywie, służąca do gromadzenia kartek wyborczych podczas tajnego głosowania

3 3 3
2009-11-13T17:34:26+01:00
Radło: jest to narzędzie rolnicze wkorzystywane do spulchniania gleby , było wykonane z drewna , wynaleziono je około 4000r.p.n.e w epoce neolitu.
żarno: jest to urządznie do mielenia zboża ręcznego
urna: jest to waza do przechowywania prochów zmarłych
8 3 8
2009-11-13T21:45:12+01:00
Radło:narzędzie rolnicze , ktore spulchnaiło ziemie
żarno:urządenie ręczne do mielenia zboża , jest zrobione z dwóch kamieni
urna:pojemnik na prochy zmarłego
4 4 4