Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T09:34:15+01:00
D:
m=2kg
vp=5m/s
t=3min=180s
F=0,2N

Sz:vk=?

a=F/m = 0,2N/2kg = 0,1m/s²
a=Δv/Δt, więc Δv=a*Δt
Δv=180s*0,1m/s²= 18m/s

Δv=vk-vp, więc vk=Δv+vp
vk=18m/s+5m/s = 23m/s

Odp: Ciało uzyskało prędkość 23 m/s

9 4 9