Odpowiedzi

2009-11-14T10:47:24+01:00
Skalę polową można podać tylko dla map wykonanych w odwzorowaniach wiernopowierzchniowych (wiernopolowych) lub dla map w dużych skalach.
Skala polowa służy do wyrażania wielkości zmniejszenia powierzchni na mapie (np. powierzchnia jeziora, miasta). Np.: 1 m? - 1000000 mm? lub 1 m? ? 1000000 mm?.
17 2 17
2009-11-14T11:01:40+01:00
Skala jest to stosunek dwóch liczb: odległość na mapie do odległości rzeczywistej np. 1:5000. jeśli trzeba obliczyć polową to należy skalę mapy podnieść do kwadratu

Przykład
oblicz odległość w rzeczywistości Wisłoka jeśli na mapie w skali do 200000 jego długość wynosi 102,5 cm.

1:200000 (należy zamienić na kilometry skreślając pięć zer)
1:2 km
(a teraz ułożyć proporcję)
1cm-2km (1 cm odpowiada 2 km)
102,5cm-x km ( podpisujemy zawsze cm pod cm, a km pod km i liczymy na skos)

x= 102,5cm * 2km/1cm= 205km(odległość w rzeczywistości)SKALA POLOWA
oblicz powierzchnię jeziora Łebsko w rzeczywistości jeśli na mapie w skali 1:300000 zajmuje ono obszar 793mm2.

1:300000
10mm-3km(podnosimy do kwadratu)

100mm2-9km2
793mm2-xkm2

x=793mm2*9km2/100mm2=71,37km2 (powierzchnia jeziora)
22 4 22