Odpowiedzi

2009-11-14T13:02:36+01:00
Czy człowiek jest skazany na cierpienie? uzasadnij odwołując się do tragedii Sofoklesa "król Edyp"

Człowiek nie jest skazany na cierpienie, choć „Król Edyp” jest w połowie sprzeczny z tym stwierdzeniem.
Edyp, człowiek wywodzący się z rodu Labdakidów skazany jest na cierpienie – jest to przeznaczenie. Lajos wiedząc, że jego pierworodny go zabije, pojmie za żonę własną matkę, Jokastę i będzie mieć z nią dzieci, postanawia nie mieć potomka. Jokasta nie wiedząc o tym upija męża i wykorzystuje… Dalsze losy są nam znane, nie ma sensu ich przytaczać.
Głównym wątkiem Edypa jest to, że żyje on w nieświadomości swojego pochodzenia. Nie wie tak naprawdę, kim są jego rodzice. Ucieka z kraju i pomaga dopełnić się obietnicy…
Życie człowieka to taka gra w rosyjską ruletę – sami decydujemy, czy będziemy cierpieć. Sami decydujemy o własnym losie, choć często widoczna jest ręka Boga.
Człowiek nie jest skazany na cierpienie. Przeznaczony jest do życia wiecznego, życia w szczęściu. Nasz Bóg różni się od bogów mitycznych. Tak samo i my różnimy się od ludzi będących w micie… W końcu mit rozgrywa się na płaszczyźnie ludzkiej i boskiej, mieszanina życia prawdziwego i fantastyki. Życie w realnym świecie różni się od tego, które opisane jest na kartkach papieru…
5 4 5