Odpowiedzi

2009-11-14T13:53:08+01:00
Królestwo: Pierwotniaki (Protista)
Typ:Krasnorosty (Rhodophyta)
Typ:Zielenice (Chlorophyta)
Stramenopile
Typ:Złotowiciowce (Chrysophyta)
Typ:Okrzemki (Bacillariophyta)
Typ:Lęgniowce (Oomocyta)
Typ:Brunatnice (Phaeophyta)
Aweolaty
Typ:Tobołki (Dinoflagellata)
Typ:Sporowce (Sporozoa)
Typ:Orzęski (Ciliata)
Euglenozoa
Typ:Klejnotki (Euglenida)
Typ:Świdrowce (Kinetoplastida)
Sarkodowe
Typ:Ameby (Amoebozoa)
Typ:Otwornice (Foraminifera)
Typ:Śluzorośla (Myxomycota)
Typ: Promienionóżki (Actinopoda)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T18:02:29+01:00
Nadkrólestwo: Jądrowe (Eukaryota)
Królestwo: Protisty (Protista, Protocista, Protozoa)
Typ: Pełzakowate (Amebozoa)
Klasa: Lobosea
Klasa: Archamoebae
Klasa: Sluzowce = śluzozarośla
Typ: Choanozoa
Klasa: Wiciowce kołmierzykowate
Typ: Promienionóżki
Klasa: Promieniowce
Klasa: Kolconóżki
Typ: Słonecznice (Heliozoa)
Typ: Otwornice
Typ Archeozoa
Klasa: Metamonda
Klasa Parabasalia
Typ: Percolozoa
Typ: Euglenozoa
Klasa:Eugleniny
Klasa: Kinetoplastydy = świdrowce
Typ: Bruzdnice:
Typ: Sporowce
Typ: Orzęski
typ: Krasnorosty
typ: glaukofity
typ: Loukozoa
typ: Apusozoa
typ: Cercozoa