Odpowiedzi

2009-11-14T14:31:29+01:00
Rodzaje pustyń:
a) kamieniste - bloki skalne pocięte wadi (uedy), czyli suchymi dolinami okresowych rzek; bloki podlegają szlifowaniu, a piasek i żwir wywiewane są przez wiatr; w szczelinach skalnych występują kolczaste zarośla - przykład: Pustynia Arabska
b) żwirowe - drobne kamienie i żwir pochodzące z wietrzenia i nanosów rzecznych, zwykle barwy czerwonej przykład: Pustynia Gibsona
c) piaszczyste - piaski lotne z licznymi wzniesieniami w postaci ruchomych wydm - przykład: Wielki Erg (płn. Sahara)
d) ilaste - osady ilaste przyniesione przez wiatr lub rzeki okresowe; w czasie suszy ił ulega silnemu spękaniu; odparowująca woda powoduje wytrącanie wapieni, gipsu, soli; po deszczach pustynia zamienia się w trzęsawisko - występują na Wyżynie Irańskiej
2 5 2
2009-11-14T14:55:30+01:00
Rodzaje pustyń :
1) kamieniste (hamada) bloki skalne pocięte wadi, czyli suchymi dolinami okresowych rzek; bloki podlegają szalifowaniu, a piasek i żwir wywiewane są przez wiatr; w szczelinach skalnych występują kolczaste zarośla np Al-mada (Libia)

2) Zwirowe- drobne kamienie i żwir pochodzące z wietrzenia i nanosów rzecznych, zwykle barwy czerwonej np pustynia Gibsona (Australia)

3)piaszczyste (erg)- piaski lotne z licznymi wzniesieniami w postaci ruchomych wydm np WielkiErg (płn. Sahara)

4) Pylaste- osady ilaste przyniesione przez wiatr lub rzeki okresowe; w czasie suszy ił ulega silnemu spękaniu odparowująca woda powoduje wytrącenie wapni gipsu i soli po deszczach pustynnych zmienia sie w trzęsawisko np Wyżyna Izraelska
2 3 2
2009-11-14T16:27:50+01:00
Rozróżniamy następujące rodzaje pustyń: skaliste, piaszczyste oraz żwirowe.
Pustynia skalista lub kamienista (hamada) - jest pokryta płaską powierzchnią litych skał; Sahara
Pustynia piaszczysta - są pokryte piaskami; Wielki Erg Zachodni, Wielki Erg Wschodni,
Pustynia żwirowa (serir) - jest pokryta powierzchnią zbudowaną ze żwiru; część Sahary
2 3 2