Zad.1
wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość wyrażenia:
2(x-y)(x+y)-3(x+2y)²+(x-y²) , gdy x=√2 i y=√2 drugich

zad.2 rozwiąż równania i nierówności
a) I x+2 I = 1
b) I x-2 I ≤ 0

zad.3 oblicz jaki dochód przyniesie po 3 latach lokata 10 000 zł, która jest oprocentowana w stosunku rocznym w wysokości 8%,a odsetki są kapitalizowane co kwartał.

3

Odpowiedzi

2009-11-14T15:24:14+01:00
Zad.2
a)
x+2 = 1 lub x+2 = -1
x=-1 lub x=-3
x∈(-3;-1)

b)
x-2≤0 lub x-2≥0
x≤2 lub x≥2
x=2
2009-11-14T15:27:28+01:00
Zad.1
2(x-y)(x+y)-3(x+2y)²+(x-y²)=2x²-2y²-3x²+6y²+x-y²=
2(√2)²-2(√2)²-3(√2)²+6(√2)²+√2-(√2)²=2*2-2*2-3*2+6*2+√2-2=
4-4-6+12+1-2=-2

zad.2

a) I x+2 I = 1
IxI=1-2
IxI=-1
x=1

b) I x-2 I ≤ 0
IxI≤ 0+2
IxI≤2
x≤-2

2009-11-14T18:44:48+01:00
2*(x²-y²)-3(x²+4y²+4xy)+x-y²
2x²-2y²-3x²-12y²-12xy+x-y²
-15y²-12xy
-15*2-12*√2*√2=-30-24=-54