Odpowiedzi

2009-11-14T15:37:41+01:00
Zapisz w postaci sumy algebraicznej pole trójkąta prostokątnego o bokach :

c=4 n ² - 3
a=4n ² - 4
b=4 n² - 11

P=1/2ab
P=1/2*(4n²-4)(4n²-11)=(2n²-2)(4n²-11)=8n⁴-22n²-8n²+22=8n⁴-30n²+22

Wykaż że zachodzi równość
( a + b +c) ²= a ² + b ²+ c ² + 2 ab + 2 bc + 2 ac

(a+b+c)²=(a+b+c)(a+b+c)=a²+ab+ac+ba+b²+bc+ca+cb+c²= a ² + b ²+ c ² + 2 ab + 2 bc + 2 ac c.n.d.
7 3 7