1. Zapisz zdanie w postaci równania.
a) liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
b) liczba x jest o 5 większa od liczby 9
c) liczba 17 jest o x większa od liczby 7
d) podwojona liczba x jest o 5 większa od ¾ liczby x
e) różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa ½
f) kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczbie x
g) różnica liczby x i jej kwadratu wynosi ¼

2.
a) 5% liczby x jest równe 10
b) liczba x stanowi 5% liczby 10
c) liczba o 5% większa od x jest równa 10
d) liczba o 5% mniejsza od x jest równa 10
e) liczba x jest o 5% większa od liczby 10
f) liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10
g) liczba x jest o 130% większa od liczby 10

HELP!! jak umiecie to pomóżcie :P ^^
z góry dziękuję :)
2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T16:51:04+01:00
1.
a) liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
x-3=17
b) liczba x jest o 5 większa od liczby 9
x-5=9
c) liczba 17 jest o x większa od liczby 7
7+x=17
d) podwojona liczba x jest o 5 większa od ¾ liczby x
2x-5=3/4x
e) różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa ½
1/2x-1=1/2
f) kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczbie x
(x+5)do kwadratu=2x
g) różnica liczby x i jej kwadratu wynosi ¼
x-x kwadrat=1/4
2.
a) 5% liczby x jest równe 10
0.05 * x =10
b) liczba x stanowi 5% liczby 10
x=0.05 *10
c) liczba o 5% większa od x jest równa 10
1.05x=10
d) liczba o 5% mniejsza od x jest równa 10
0.95x=10
e) liczba x jest o 5% większa od liczby 10
x=1.05 * 10
f) liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10
x=0.95 * 10
g) liczba x jest o 130% większa od liczby 10
x=2.3 * 10
1 5 1
2009-11-14T18:12:30+01:00
1. a) liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
x=17*3=51
b) liczba x jest o 5 większa od liczby 9
x=5*9=45
c) liczba 17 jest o x większa od liczby 7
x=17:7=2 i 3/7

2.
a) 5% liczby x jest równe 10
5/100*x=10
x=10:5/100
x=200
b) liczba x stanowi 5% liczby 10
0,05*10=0,5
c) liczba o 5% większa od x jest równa 10
0,95*x=10
x=10:0,95=10 i 10/19