Odpowiedzi

2009-11-14T17:53:50+01:00
X=[(-⅔)⁻³+3 × 2⁻³]⁻² + 3 × 8^⅓ = [(-3/2)³ + 3 * (½)³]⁻² * 2 = [-27/8 + 3/8]⁻² * 2 = (-⅓)² * 2 = 1/9 * 2 = 2/9

y=(³/₂)⁻² + (¹/₃)⁻³ × ¹/₉ + (⅗)⁻² = (⅔)² + 3³ * ¹/₉ + (⁵/₃)² = ⁴/₉ + 27 * ¹/₉ + ²⁵/₉ = ⁴/₉ + ²⁷/₉ + ²⁵/₉ = 56/9 = 6 2/9

x<y

^ do potęgi
* mnożenie
2 3 2