Zad. 16.
Obroncy ustawiaja mur (patrz rysunek) szerokosci 3 m w odległosci 9 m od piłki. Zawodnik wykonujacy rzut wolny ma zasłonięta przez mur cała bramkę , której szerokosc wynosi 8 m. Jak daleko od bramki znajduje sie piłka? Nanies dane na rysunek. Zapisz obliczenia.
zad.15.
Kolarz wykonał dziesiec pełnych okrazen po torze, ktorego kształt i wymiary przedstawiono na rysunku.
Oblicz długosc drogi, jak przejechał. Przyjmij = 3, 14. Zapisz obliczenia. Wynik podaj w zakogrągleniu do 0,1 km
rysunki:http://www.nazaretanki.pl/szkolakalisz/math/doc/eg4_bo.pdf

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T18:12:01+01:00
15.

Obw. = 2*50+2πR= 100 + 2*3,14*12,5= 100 + 78,5= 178,5 m
178,5 x 10 = 1785m = 1,785 km ≈ 1,8 km

Odp. Kolaż przejechał ok. 1,8 km.

16. Od długości bramki do muru narysowałem linie, po czym powstał mi trapez o podstawach 3 i 8, odległość od muru do bramki stanowi linię łączącą środki podstaw. a więc x=1/2 (a+b)

czyli x = 1/2 (8+3) = 5,5 m
9m + 5,5 m = 14,5 m

Odp. Odległość od piłki do bramki wynosi 14,5 m.
4 5 4
2009-11-14T20:39:12+01:00
Zad.15.
tor dzielisz na prostokąt o wymiarach 50m na 25m oraz na dwie połówki koła, które po złączeniu dają nam całe koło o promieniu (r) =12.5m
wykonał 10 okrążeń
wzór na obwód koła- pi*średnicadrogę, którą przejechał wynosi=10*(3.14*25+2*50=
=10*(78.5+100)=10*178,5=1785m=1,785km
1 5 1