1) Podaj daty równonocy i przesileń->(to mam)

2) Podaj kąt, pod którym ustawiona jest oś ziemska w stosunku do płaszczyzny ekliptyki i podaj konsekwencje takiego ustawienia dla oświetlenia Ziemi.

3) Wymień strefy oświetlenia Ziemi.

4) Wyjaśnij różnicę pomiędzy kalendarzem juliańskim a gregoriańskim.

5) Podaj kierunek i czas pełnego obrotu Ziemi wokół własnej osi.

6) Wyjaśnij różnicę pomiędzy czasem słonecznym a czasem strefowym oraz pomiędzy czasem strefowym a czasem urzędowym.

7) Podaj następstwa ruchu obrotowego.

8) Podaj przyczyny prowadzenia linii zmiany daty. Gdzie ona przebiega?

Bardzo potrzebuję rozwiązań do tych zadań na poniedziałek, będę wdzięczna:)
Pozdrawiam!

3

Odpowiedzi

2009-11-14T17:48:46+01:00
2. 66°33', dzięki temu występują pory roku
3. międzyzwrotnikowa, umiarkowana, okołobiegunowa
4. Kalendarz juliański wyznaczał długość roku jako 365dni i 6 godzin, a rok zwrotnikowy trwa 365dni 5 godzin 48 minut i 45 sekund, przez co wzrastała różnica w liczbie dni. Wprowadzono również poprawkę, polegającą na odmiennym sposobie wyznaczania roku przestępnego.
5. Ziemia obraca się z zachodu na wschód w 24 godziny
6. Górowanie słońca na całej długości danego południka następuje w tym samym czasie, mówimy wówczas że na tym południku występuje ten sam czas słoneczny.Czas strefowy polega na podzieleniu powierzchni Ziemi na 24 strefy czasowe, szerokość strefy została ustalona na 15°, co odpowiada 1 godzinie zegarowej.Czas urzędowy wynika z faktu że granice stref czasowych przebiegają przez obszary państw, dla tych państw wprowadza się czas urzędowy, który jest jednakowy dla całego państwa, np w Polsce.
7.
-pozorny ruch Słońca i gwiazd po nieboskłonie
-siła Coriolisa
-następstwo dnia i nocy
-spłaszczenie Ziemi w okolicach biegunów i wyciągnięcie jej na równiku
-odchylenia kierunków wiatrów stałych
8.Linia zmiany daty przebiega na południku 180°, gdyby jej nie było można by podróżować cały czas dookoła ziemi cofając sie w czasie lub wkraczając do przyszłości(brzmi dziwnie ale tak jest ;p)

2 4 2
2009-11-14T17:58:35+01:00
2. Ziemia ustawiona jest względem płaszczyzny ekileptyki pod kątem66stopni 33 minut z tego ułożenia wynika zmiana wielkości oświetlenia półkuli Ziemi w ciągu roku.
3. Okołobiegunowa połnocna, umiarkowana północna,międzyzwrotnikowa, umiarkowana południowa, okołobiegunowa południowa
4. KAlendarz gregoriański to juliański tyle że zniwelowano w nim opóźnienia w stosunku do roku zwrotnikowego, wprowadzenie zasady który rok będzie orzestepny(musi dzieić się przez 4 albo przez 4, 100 i 400)
5. Z zachodu na wschód 24 godziny
6. Cza słoneczny to górowanie słońca na całej długości danego konkretnego południka w danym czasie, natomiast czas strefowy polega na podzieleniu ziemi na 24 strefy każda z nich liczy 15 stopni czyli 4 godzine. Czas urzedowy został wprowadzony ponieważ niektóre państw należały do 2 stref czasu strefowego w tych państwach został wprowadzony czas strefy która wypełnia wiekszą częsc terytorium kraju.
7.występowanie dnia i nocy, spłaszczenie ziemi w okolicach biegunów i rozciągniecie jej no równiku, rozciągnięcie troposfery w okolicach równika, odchylenie kierunków wiatrów stałych(siła Coriolisa)
8. Ustalenie na ziemi 24 stref czasowych przebiega nie dokładnie wzdłuż południka 180 stopni, ponieważ wprowadzono pewne odchylenia bu linia nie przecinała obszarów lądowych
2 2 2
2009-11-14T18:09:21+01:00
2)90 stopni chyba
3)strefa podbiegunowa, strefa umiarkowana, strefa międzyzwrotnikowa, strefa umiarkowana, strefa podbiegunowa.

4)kalendarz juliański spóźniał się 1 dzień na 128 lat natomiast kalendarz gregoriański spóźniał się 1 dzień na około 3000 lat.

5)jego kierunek jest odwrotny do kierunku wskazówek zegara, trwa 23godz. 56min. 4,1 sekundy

6)czas strefowy- jest to czas ustalana dla poszczególnych stref w zależności od odległości od południka 0.
czas urzędowy- ustalony dla danego obszaru np. dla terytorium danego państwa.
czas słoneczny- wynika z położenia słońca na niebie.

7)występowanie pór dnia(dzień i noc), wędrówka słońca po sklepieniu niebieskim, odchylenia kierunku płynięcia prądów morskich, odchylenia kierunków stałych wiatrów

8)przebiega wzdłuż południka 180 stopni
3 3 3