Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T18:24:12+01:00
Na samym początku zdefiniujmy sobie słowo tolerancja: uznawanie prawa innych do posiadania poglądów, gustów itp. odmiennych od oceniającego-tak wytłumaczone jest słowo tolerancja w encyklopedii. A z czym nam się kojarzy tolerancja?? Z akceptacją ludzi odmiennych od nas. Zacznijmy może trochę od tolerancji w średniowiecznej Polsce, bo właśnie o tolerancji w naszej ojczyźnie mam zamiar pisać. Już w średniowieczu uczono Polaków tolerancji. Obok wyznających katolicyzm Polaków i większości Litwinów, w Polsce mieszkali również prawosławni Rusini oraz muzułmańscy Tatarzy. W miastach żyli Niemcy, Żydzi, Włosi i Ormianie. By mogło przetrwać państwo o tak różnorodnej etnicznie i wyznaniowo ludności, nasi przodkowie musieli nauczyć się tolerancji- dla innych narodowości, religii i kultur. Zachęcali do niej również królowie: Kazimierz Wielki, który przyłączył Ruś Halicką, nie nakłaniał jej prawosławnych mieszkańców do przejścia na katolicyzm. Podobną politykę prowadzili Jagiellonowie.

W chwili obecnej mamy XXI wiek. Dużo się mówi o tolerancji, o tym że powinniśmy być tolerancyjni i oczywiście zdecydowana większość ludzi uważa się za osobę tolerancyjną. Ale czy tak jest naprawdę? Czy jesteśmy tolerancyjni?? Czy akceptujemy ludzi o innym ubarwieniu skóry, odmiennej orientacji seksualnej, innej religii czy choćby subkultury punków, metali?? Nie możemy mówić tylko o przykładach tolerancji, bo niestety zdarzają się okropne przykłady nietolerancji. Niestety niektórzy ludzie kierują się stereotypami, że np. punk musi być poobdzieranym brudasem, homoseksualista pedofilem, a arab terrorystą. Brzmi to absurdalnie, ale niestety tak jest.
Jednakże przeglądając historię Polski, dzieje tolerancji w naszym kraju, uczciwe jest stwierdzenie, że jesteśmy raczej krajem tolerancyjnym. W każdej epoce tolerujemy coraz to nowsze zachowania, religie, subkultury. Musimy zwalczać stereotypy i rozmawiać z ludźmi o powodach ich nietolerancji. Każda osoba jest inna, jedni są bardziej tolerancyjni, inni mniej i zawsze znajdzie się kilka pojedynczych osób które będą nietolerancyjne wobec osób o odmiennych poglądach, wyglądzie czy wyznających inną religię. Ale musimy pamiętać; zanim przykleimy komuś plakietkę „inny”, czy „gorszy”, zawsze najpierw powinniśmy dobrze tę osobę poznać. Nikt nie jest gorszy.