Samolot o ciężarze P = 5 T podczas lotu poziomego leci ze stałą
prędkością v1 = 360 km/h. Następnie wznosi się na wysokość h = 2 km.
Przy tym prędkość samolotu zmniejsza się do v2 = 200 km/h. Znaleźć pracę
W, która została wykonana przez silnik podczas wznoszenia się samolotu.

1

Odpowiedzi

2009-11-14T19:40:24+01:00
P=5t=5000kg
v₁=360km/h=100m/s
v₂=200km/h=200m/s÷3,6=2000m/s÷36=(500÷9)m/s
Δh=2km=2000m
Praca będzie równa sumie zmian energii kinetycznej i potencjalnej:

W=ΔEk+ΔEp
ΔEk=Ek₂-Ek₁=0,5mv₁²-0,5mv₂²=0,5m(v₁¹-v²)
ΔEp=mgΔh
W=0,5m(v₁¹-v₂²)+mgΔh

W=0,5*5000kg*[(500m/s÷9)²-(100m/s)²]+5000kg*10m/s²*2000m=
2500kg*(250000m²/s²÷81-10000m²/s²)+100 000 000J=2500kg*(-6913,58m²/s²)+100 000 000J=-17 283 950+100 000 000J=82 716 050J
1 3 1