Rowziążcie pliska ! 50 pkt. do zdobycia :)

zad1. Wskazówka minutowa zegara sciennego ma 12 cm długosci. Droga jaką przebędzie koniec tej wskazówki w czasie 5 min wynosi ?

zad2. Kiedy mój ojciec miał 31 lat, ja miałem 8. Teraz ojciec jest 2 razy starszy odemnie. Ile ma lat ?

zad3. Stożek o objętości 200pi cm3 przetopiono na kulki o promieniu 1cm. Ile takich kulek otrzymano ?

zad4. Uczniowie mieli napisać równanie reakcji magnezu z wodą. Częśc klasy zapisała równanie w postaci:
1) Mg + 2h2o --> MgOH2 + H2
zaś częśc:
2) Mg + H2o --> MgO + h2
Który zapis jest prawidłowy ?

zad5. Prędkość jadącego motocyklisty wzrosła 4 razy. Ile razy wzrośnie jego energia kinetyczna ?

zad6. Kąt padania promienia świetlnego za zwierciadło płaskie wynosi 60stopni. Kąt jego odbicia będzie równy?

1

Odpowiedzi

2009-11-14T20:51:02+01:00
Zad1. Wskazówka minutowa zegara sciennego ma 12 cm długosci. Droga jaką przebędzie koniec tej wskazówki w czasie 5 min wynosi ?

360 stopni--- 60 min
x --------------5 min
x=30 stopni

L=πrα/180 = π*12*30/180=2πzad2. Kiedy mój ojciec miał 31 lat, ja miałem 8. Teraz ojciec jest 2 razy starszy ode mnie. Ile ma lat ?

Ojciec 46, syn 23.
Kiedy syn sie urodził, ojciec miał 23 lata (31-8=23). Z tego wychodzi, że syn ma teraz 23 lata, a ojciec dwa razy więcej, czyli 46.zad3. Stożek o objętości 200pi cm3 przetopiono na kulki o promieniu 1cm. Ile takich kulek otrzymano ?

wiesz co, nie jestem tego pewna, ale może... :)

Objętość jednej kulki: V=4/3 πR³=4/3 * π * 1³=4/3π

V stożka/V 1kuli = liczba kulek
200π/4/3 π=200 *3/4=150 kulek.
zad4. Uczniowie mieli napisać równanie reakcji magnezu z wodą. Częśc klasy zapisała równanie w postaci:
1) Mg + 2h2o --> MgOH2 + H2
zaś częśc:
2) Mg + H2o --> MgO + h2
Który zapis jest prawidłowy ?

Zapis 1zad5. Prędkość jadącego motocyklisty wzrosła 4 razy. Ile razy wzrośnie jego energia kinetyczna ?

Wzór na ta energie: Ek=½mV².
Szybkość jest wprost proporcjonalna, wynika z tego, że jesli szybkość wzrośnie (np. 2 razy) to energia wzrośnie o kwadrat wzrostu szybkości (czyli 2²=4razy)
W tym przypadku, szybkość wzrosła 4 razy, to energia 4²=16.zad6. Kąt padania promienia świetlnego za zwierciadło płaskie wynosi 60stopni. Kąt jego odbicia będzie równy?

Skorzystaj z prawa odbicia: kąt padanie = kątowi odbicia, czyli kąt odbicia = 60 stopni.