Odpowiedzi

2009-11-15T12:10:50+01:00
Obliczmy najpierw, jaka siła ciężkości działa na nieruchome ciało:
g = 10m/s²
m = 200g= 0,2kg

P₁ = mg = 10m/s²*0,2kg = 2N

Jednak skoro winda się porusza to wypadkowa siła ciężkości będzie sumą siły ciężkości nieruchomego ciała i siły ciężkości wywieranej przez windę o przyspieszeniu a.

P=P₁+P₂
0,8N=2N+ma
ma=-1,2N
0,2kg*a=-1,2N
a=-6m/s²
|a|=6m/s² - wartość przyspieszenia windy.

Skoro końcowa siła ciężkości jest mniejsza od spoczynkowej, to wektor siły wywierana przez windę o przyspieszeniu a musi być skierowany odwrotnie do wektora siły grawitacji, czyli wektor siły jest skierowany do góry.

Skoro wektor siły jest skierowany do góry, to wektor przyspieszenia jest skierowany do dołu.

Odp.
Winda zjeżdża w dół ze stałym przyspieszeniem równym 6m/s².
2009-11-15T13:31:35+01:00
G = 10m/s²
m = 200g= 0,2kg
P₁ = mg = 10m/s²*0,2kg = 2N
P=P₁+P₂
0,8N=2N+ma
ma=-1,2N
0,2kg*a=-1,2N
|a|=6m/s²