Jakie symboliczne znaczenia przypisuje się liczbom? Uzupełnij zdania liczebnikami.
Liczba.............jest najbardziej magiczna, określa tajemnicę. Faraon śni o ........................ krowach chudych i .....................tłustych. W Apokalipsie świętego Jana czytamy o ...................... pieczęciach i ..............aniołach, którzy...................... trąbami obwieszczają koniec świata.

3

Odpowiedzi

2009-11-15T11:27:40+01:00
2009-11-15T11:29:24+01:00
Liczba siedem jest najbardziej magiczna, określa tajemnicę. Faraon śni o siedmiu krowach chudych i siedmiu tłustych. W Apokalipsie św. Jana czytamy o siedmiu pieczęciach i siedmiu aniołach, którzy siedmioma trąbami obwieszczają koniec świata.
8 4 8
2009-11-15T11:33:54+01:00
7
brzydkich
pięknych
siedmiu
-
dmącą
6 2 6