Odpowiedzi

2009-11-15T12:20:00+01:00
Po kolei:
W K₂MnO₄, mangan łączy się bezpośrednio z dwoma atomami tlenu wiązaniami podwójnymi i z dwoma innymi atomami tlenu wiązaniami pojedynczymi, czyli jego sumaryczny stopień utlenienia wynosi:
2*(+II)+2*(+I)=+VI - nie pasuje.

W MnO(OH)₂, mangan łączy się bezpośrednio z atomem tlenu wiązaniem podwójnym i z dwoma innymi atomami tlenu wiązaniami pojedynczymi:
+II+2*(+I)=+IV - pasuje

W CaMnO₃, mangan łączy się bezpośrednio z atomem tlenu wiązaniem podwójnym i z dwoma innymi atomami tlenu wiązaniami pojedynczymi:
+II+2*(+I)=+IV - pasuje

W Mn₃O₄, który można inaczej zapisać jako 2MnO×MnO₂, mangan występuje, w przypadku MnO, na + II stopniu utlenienia (jedno wiązanie podwójne z tlenem), a w części MnO₂ na +IV stopniu utlenienia (dwa wiązania podwójne z tlenem). Też pasuje.