Odpowiedzi

2009-11-15T11:35:50+01:00
Bok trójkąta równobocznego - a
wysokość tego trójkąta - a√3 /2

a=a√3 /2 +1
2a-a√3=2
a(2-√3)=2
a=2/(2-√3)
można jeszcze usunąć niewymierność z mianownika
2*(2+√3)/(4-3)=4+2√3
2009-11-15T11:38:09+01:00
Wysokość trójkąta równobocznego jest krótsza od jego boku o 1. Jaką długość ma bok tego trójkąta ?
a=h+1
a=a√3/2+1
a-a√3/2=1
a(1-√3/2)=1
a(2/2-√3/2)=1
a(2-√3)/2=1
a=1*2/(2-√3)
a=2/(2-√3)
a=(4+2√3):(4-3)=4+2√3