Zadanie 1. Autobus przejechał drogę 4 km ze średnią prędkością 20 , a następną drogę 12 km z średnią prędkością 40 . Oblicz ile wynosi średnia prędkość autobusu na całej trasie ?
Zadanie 2. Samochód jechał z prędkością o wartości V0 = 90 . W ciągu 20 s wartość prędkości wzrosła do Vk = 108 . Oblicz drogę jaką w tym czasie pokonał samochód.
Zadanie 3. Na ciało o masie 5 000 g działają dwie siły, których kierunki przechodzą przez środek masy ciała. Oblicz wartość siły wypadkowej i określ jej kierunek oraz oblicz wartość przyspieszenia. Wszystkie wektory leżą w jednej płaszczyźnie.

Zadanie 4. Wzdłuż położonego nad brzegiem jeziora pomostu biegnie Stefek z prędkością 5 . Masa Stefka wynosi 70 kg. Na końcu pomostu znajduje się łódka, do której wskakuje Stefek. Łódka nie była przywiązana do pomostu, więc odpływa razem ze Stefkiem z prędkością 2 . Oblicz masę łódki.
Zadanie 5. Na końcu sznurka o długości 2 m zawieszono kamyk o masie 50 g. Sznurek wytrzymuje siłę rozciągającą o wartości 100 N. Kamień wprawiono w ruch po okręgu. Oblicz najkrótszy okres obiegu tego ruchu.

1

Odpowiedzi

2009-11-15T13:25:31+01:00
Zad1.

4km z predkoscią 20km/h czas:1/5 h
12km z predkoscia 40 km/h czas:3/10 h

łączny czas jazdy: 1/2 h, droga 16 km wiec średnia predkość wynosi 32km/h