Odpowiedzi

2009-11-15T13:47:48+01:00
zad.1
chlorek dwuwartościowego metalu można zapisać jako M(metal)Cl2
masa tego chlorku wynosi 2*35,5u + x =111u
71+x = 111 /-71
x = 40u --> wapń
CaCl2 --> wzór sumaryczny
Cl-Ca-Cl -->wzór strukturalny
zad.2
Tlenek pierwiastka 4-wartościowego można zapisać M(metal)2O4, czyli w skróconej postaci MO2
Masa tego tlenku wynosi 2*16u+x = 239u
32+x = 239 /-32
x = 207u --> ołów
PbO2 --> wzór sumaryczny
O=Pb=O --> wzór strukturalny