Bezpłatna pomoc
w zadaniu domowym!

80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut

Dodaj pytanie

Pobierz na swój telefon

Android iOS

Pytanie

obserwuj

Wzory na Prace, moc, energie (potencjalną, kinetyczną) Tarcie i

Wzory na Prace, moc, energie (potencjalną, kinetyczną) Tarcie i pole grawitacyjne... Chciałbym mieć wszystkie wzory z wyjaśnieniem liter.
zgłoś!

Dodaj komentarz

Avatar użytkownika proskate272
  • 1 obserwuje

Odpowiedzi

najlepsza!
wzór na pracę:
W= F *s
W- praca
s - droga
F - siła

wzór na moc:
P = W/t
p - MOC
W- praca
t- czas

wzór na energie potencjalną:
Ep = m * g *h
Ep - energia potencjalna
m - masa
h- wysokość
g - przyspieszenie ziemskie (10 N/kg)

wzór na energie kinetyczną:
Ek = mv²(do kwadratu)/2
Ek - energia kinetyczna
m - masa
v - prędkość ciała

wzór na tarcie:
T = f * N
T - tarcie
f- współczynnik tarcia
N - siła nacisku

wzór na pole grawitacyjne:
Fg= G* m1*m2/r2
Fg- siła grawitacji
G-stała grawitacji
m1 - masa 1
m2 - masa 2
r2 - odległość miedzy środkami ciał

Avatar użytkownika Precelek9 Precelek9 01.06.2010 Dziękuję (286) Ocena: 3, Głosów: 270
zgłoś!

Dodaj komentarz

praca:W=F*r, W-praca, F- siła, r- odległość
gdzie F=m*g lub F=a*m m-masa, g współczynnik grawitacyjny (ok 9,81N/kg lub 9,81m²/s), a-przyśpieszenie
moc: P=W/t, P-moc, W-praca, t-czas
energia potencjalna: Ep=m*g*h, Ep-e. potencjalna, m-masa, gwspółczynnik grawitacyjny, h-wysokość
energia kinetyczna: Ek=(m*v²)/2 (2 pod kreską ułamkową), Ek-e. kinetyczna, m-masa, v-prędkość
tarcie: T=µ*N, T-tarcie, µ-współczynnik tarcia, który jest zależny od rodzaju powierzchni stykających się ciał, N-siłą nacisku prostopadła do powierzchni styku ciał
pole grawitacyjne: są wzory dotyczące tego i to np.Fg=G (m₁*m₂)(nad kreską ułamkową)/r²(pod kreską ułamkową) Fg-siła grawitacji, G-jest to stała grawitacji G = 6.67·10(-11)(do potęgi -11)Nm²/kg², m₁-masa 1 ciała, m₂-masa 2 ciała, r- odległość między środkami ciał, inne wzory dotyczące pola grawitacji masz np na stronie:http://www.iwiedza.net/wiedza/063.html
Avatar użytkownika pixio07 Pixio07 01.06.2010 Dziękuję (75)
zgłoś!

Dodaj komentarz

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?

Dodaj pytanie