Odpowiedzi

2009-11-15T14:25:31+01:00
Oblicz napór jaki wywiera na dno naczynia o średnicy d=25dm słup nafty o wysokości h=1m. Gęstość nafty wynosi p=0,8g/cm^3 ( p - to jest ro!)


d=25dm=250cm
r=125cm
h=1m=100cm
p=0,8g/cm^3
p=m/V

m=p*V=0,8g/cm^3*(125cm)²*π*100cm=
=0,8g/cm^3*4906250cm^3=
=3925000g=3925kg

F=m*g=3925*10m^2/s^2=39250 N