1.Oblicz wartości liczbowe wyrażeń dla podanych wratości zmiennych.
a).7(x²-3x-2)-3(x²-6x+1) dla x = -0,2
b).x(3xy-y)-y(x²-xy+x) dla x = 1 , y = ⅕
2.Zapisz w postaci sumy algebraicznej pole:
a) prostokąta o bokach x + 5 i x - 2
b).trójkąta o podstawie x + 3 i wysokości x - 3
c).trapezu o podstawach x, x + 2 i wysokości x + 1
3.Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.
a).6x²y-3xy²
b).2xyz²-4xy+6x
c).2ab√2+a√2+a²√2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T15:12:18+01:00
1.
a) 7(x²-3x-2)-3(x²-6x+1) dla x=-0.2
7[(-0.2)²-3(-0.2)-2]-3[(-0.2)²-6(-0.2)+1] = 7(0.04 + 0.6 - 2) - 3(0.4 + 1.2 +1) = 7*(-1.36) - 3*2.6 = -9.52 - 7.8 = -17.32
b).x(3xy-y)-y(x²-xy+x) dla x = 1 , y = ⅕
1(3*1*1/5-1/5)-1/5(1²-1*1/5+1) = 1 * (3/5 - 1/5) - 1/5 (1-1/5 +1) = 1*2/5 - 1/5*1 i 4/5 = 2/5 - 9/25 = 10/25 - 9/25 = 1/25

2.
a) P = a * b
P = (x+5)(x-2) = x kw. - 2x +5x - 10 = x kw. +3x - 10
b) P = 1/2 *a*h
P = 1/2 * (x+3) * (x-3)
P = 1/2 (x kw. - 9)
P = 1/2 x kw. - 4.5
c) P = 1/2 * (a+b) * h
P = 1/2 * (x+x+2) * (x+1)
P = 1/2 * (2x+2) * (x+1)
P = (x + 1)(x+1)
P = x kw. + 2x + 1 kw.
P = x kw. + 2x + 1

3.
a).6x²y-3xy² = 3x(2xy - y kw.)
b).2xyz²-4xy+6x = 2x(yz kw. - 2y + 3)
c).2ab√2+a√2+a²√2 = a pierwiastków z 2 (2b + 1 + a)
1 5 1