Odpowiedzi

2009-11-15T15:18:49+01:00
Macedonia rozwinela się poprzez przemysł

2009-11-15T15:20:20+01:00
Trwałość politycznego rozbicia Hellady.
Wprawdzie wydawało się, że Persja wyrzekła się podbicia Grecji.
Wojna peloponeska.
Toczyła ona się między Atenami i Spartą. Oba państwa miały poparcie w licznych sojuszach. Sparta podporządkowała sobie Peloponez, Ateny Grecję środkową i wyspy Morza Egejskiego. Wojna wybuchła 431 r.p.n.e. i trwała do 404 r.p.n.e. Ateny miały silną flotę i panowały na morzu, a Sparta miała siną armię lądową. Ostatecznie po latach zwycięstwo wywalczyła sobie Sparta. Zadecydowały o tym dwa czynniki. Ateny potrzebując ogromny środków materialnych. Jednocześnie Sparta otrzymała wielką pomoc finansową zbudowała ogromną flotę.
Sytuacja Grecji Po wojnie peloponeskiej.
Poczucie jedności helleńskiego świata było zbyt słabe, aby przeciwdziałać krwawym rywalizacjom. Koniec wojny peloponeskiej nie przyniósł dłuższego spokoju. Sytuacja Hellady uległa istotnej zmianie wobec szybkiego wzrostu państwa.

mam nadzieje, ze pomogłam
4 3 4