Odpowiedzi

2009-11-15T15:38:23+01:00
Syjonizm (od nazwy wzgórza Syjon w Jerozolimie, na którym stała Świątynia Jerozolimska) – ruch polityczny i społeczny, dążący do stworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenie Palestyny. Syjonizm doprowadził do powstania Państwa Izrael w 1948 r.; współcześnie jego celem jest także utrzymanie jedności narodu żydowskiego żyjącego w rozproszeniu i jego więzi z Izraelem. Ruch zapoczątkowany w końcu XIX wieku miał wiele nurtów i postaci; powszechnie utożsamiany z syjonizmem politycznym, interpretowanym w różny sposób: jako nacjonalizm żydowski, jako ruch kolonialny i rasistowski, jako ruch narodowowyzwoleńczy, wreszcie jako ruch religijny. Poza syjonizmem politycznym mówiono o syjonizmie duchowym, którego celem była nowa tożsamość żydowska (Ahad ha-Am), odrodzenie języka hebrajskiego (Eliezer ben-Yehuda) i powstanie literatury i kultury w tym języku.
13 4 13
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T15:41:11+01:00
Syjonizm - ideologia odrodzenia narodowego Żydów i stworzenia własnego państwa w Palestynie. Ruch polityczny zapoczątkowany w III połowie XIX w. Jego powstanie zbiegło się z falą emigracji żydowskiej do Palestyny po pogromach Żydów w Rosji. Osadników wspierał E. de Rothschild, pożyczając pieniądze na zakup ziemi od Arabów, na sprzęt rolniczy, tworząc zakłady pracy.
9 5 9