Odpowiedzi

2009-11-16T14:25:21+01:00
1.Wykorzystuje naturalne drogi wodne (rzeki i jeziora), które uzupełniono drogami sztucznymi (kanały, sztuczne zbiorniki). Żegluga śródlądowa jest transportem tanim, ale bardzo powolnym. Dostępność wodnych szlaków śródlądowych w dużym stopniu uzależniona jest od warunków klimatycznych, np. zlodzenia rzek, obniżenia wodostanów w okresach suchych.
Największa na świecie gęstość śródlądowych szlaków wodnych występuje w Holandii i Belgii (w Holandii kanały stanowią 3 długości wszystkich dróg). Główne szlaki żeglugi śródlądowej to:

- rzeka św. Wawrzyńca – system Wielkich Jezior – kanał łączący jezioro Erie z rzeką Hudson prowadzącą do portu w Nowym Jorku oraz kanał łączący jezioro Michigan przez rzeki Rock i Illinois z Missisipi i portem w Nowym Orleanie. Jest to droga wodna dostępna dla statków pełnomorskich o pojemności do 20 tys. BRT;

- Ren połączony kanałami z Łabą, Dunajem, Rodanem i Sekwaną. Tworzy system łączący drogi wodne Niemiec, Francji, Szwajcarii, Belgii i Holandii. Nad Renem położony jest największy port śródlądowy Europy – Duisburg;

- Dunaj stanowiący oś żeglugi śródlądowej Europy Południowej;

- Wołga – łączy centralną część europejskiej Rosji z Morzem Kaspijskim, a przez kanał Wołga – Don z Morzem Azowskim i Morzem Czarnym;

- Jangcy – główna droga wodna Chin, dostępna dla statków morskich o wyporności do 15 tys. ton (przy wysokich stanach wód) od ujścia do miasta Hankou (1125 km);

- Amazonka – dla statków o dużej wyporności dostępna do portu w Iquitos w Peru – 3 tys. km od ujścia, dla statków morskich dostępna do portu w Manaus – 1800 km od ujścia;

- Nil, Kongo – jako transportowe szlaki wodne mają ograniczone znaczenie ze względu na progi skalne – katarakty, uniemożliwiające żeglugę wzdłuż całej długości rzek.2.
1 1 1