Odpowiedzi

2009-11-15T17:11:44+01:00
Wojny Religijne wybuchały w państwach wschodnich Izrael i inne powody to min:
-Różnice Językowe
-Różnice Religijne
-Różnice polityczne
-Tolerancja Religijna a dokładnie jej brak
W nie których miastach na jedej ulicy byłeś żydem a na innej chrześcijaninem
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T17:17:01+01:00
Wojny na tle religijnym wybuchały z powodów następujących:
1.Kapłanów uważano za ludzi chciwych.
2.Kapłani za pieniądze odpuszczali odpusty za czyny których jeszcze nie popełniono.
3.Zbytie bogactwa Kościoła.
4.Zróżnicowanie pod względem religijnym(etnicznym).
1 1 1
2009-11-15T17:34:08+01:00
Wojna religijna - wojna w głównej mierze motywowana przyczynami religijnymi.
Religijne tło "wojny religijnej" nie wyklucza równoległego występowania innych - obiektywnych lub tylko propagandowych - przyczyn konfliktu zbrojnego. Pojęcie "wojny sprawiedliwej", czyli takiej, która można uważać za usprawiedliwioną na gruncie religijnym i etycznym wprowadził Święty Augustyn, a rozwinął - na potrzeby politycznych działań Kościoła katolickiego - Święty Tomasz z Akwinu.
Współcześnie pojęcie "wojna religijna" lub "święta wojna" służy często jako uproszczone określenie konfliktów zbrojnych o złożonym podłożu historycznym i kulturowym, w których istotną rolę odgrywają także różnice na tle religijnym (i szerzej - ideologicznym). W przypadku takich wojen wyznawcy i hierarchowie poszczególnych religii z reguły wyraźnie angażują się po określonej stronie konfliktu, poszukując właśnie w sferze religijnej zasadniczych usprawiedliwień i motywacji dla swoich poglądów i działań (w tym - zbrojnych).


Przykładowe wojny religijne:
Podbój Kanaanu
Wojna pogańskiej Skandynawii (oraz Saksonii) z katolicką Francją
reakcja pogańska
Wojny prowadzone przez Mahometa
Najazdy Arabów na Cesarstwo bizantyjskie
Chrystianizacja Prus
Wyprawy Krzyżowe
Rekonkwista
Wojna między hugenotami a katolikami we Francji
Powstania Alpujurras
Bitwa pod Warną
Krucjata Neapolitańska
Konkwista Ameryki
Wyprawa Wielkiej Armady
Wojna Ligi Świętej z Turcją
Terroryzm fanatyków muzułmańskich na przełomie XX i XXI wieku