Proszę o przetłumaczenie poniższych zdań na angielski:
1. Elliot ma na sobie prążkowaną bawełnianą marynarkę z pasującymi spodniami.
2. Moja młodsza siostra zawsze mi przerywa, kiedy rozmawiam przez telefon.
3. Evan woli koszule nylonowe od bawełnianych.
4. Ta zupa smakuje trochę dziwnie, więc jej nie jem.
5. Corey zdaje się mnie unikać.
6. Anthony odczuwał tęsknotę za domem, kiedy pojechał na obóz letni po raz pierwszy.
7. Graliśmy w piłkę nożną, kiedy zaczęło padać.
8. Eleonorze ulżyło, bo znalazła swoją torebkę.
9. Nie zwykła cieszyć się z odwiedzania krewnych, gdy była młodsza. (used to, enjoy)
10. Czy jeździłeś na rowerze, kiedy byłe mały? (used to)
11. On odmawia zrobienia projektu na historię.
12. Zdołałem odpowiedzieć na wszystkie pytania.
13. Ona ma ochotę pójść na lody.
14. Ona udaje, że nie widzi mnie.

2

Odpowiedzi

2009-11-15T17:44:33+01:00
1. Elliot is wearing a ribbed cotton jacket with matching pants.
2.My younger sister always interrupts me when I talk on the phone.
3. Evan prefers shirts in cotton and nylon.
4. This soup tastes a bit strange, so it does not eat.
5. Corey seems to avoid me.
6. Anthony felt the longing for home when he went to Camp
summer for the first time.
7. We played soccer when it started to rain.
8. Eleonora relieved because I found your bag.
9. Simple is not happy with visiting relatives when she was younger.
10. Do you drove a bicycle, when the former small?
11. He refuses to do the project
the story.
12. I was able to answer all questions.
13. She wants to go for ice cream.
14. She pretends not to see me.


POZDRAWIAM ;))
MAM NADZEIJE ZE JEST DOBRZE :D
5 1 5
2009-11-15T17:57:39+01:00
1. Elliot is wearing a ribbed cotton jacket with matching pants.
2.My younger sister always interrupts me when I talk on the phone.
3. Evan prefers nylon to cotton shirts.
4. This soup tastes a bit strange, so I don`t eat it.
5. Corey seems to avoid me.
6. Anthony missed home until he went to Camp
summer for the first time.
7. We were playing football when it started to rain.
8. Eleonora relieved because she found her bag.
9. She didn`t use to like visiting family, when she was younger.
10. Did you use to ride a bike when you were little?
11. He refuses to do the project for history.
12. I was able to answer all questions.
13. She wants to go for ice cream.
14. She pretends, she doesn`t see me.
20 4 20