Wózek o masie 2,5 kg poruszał się z prędkością 2m/s. W wózek rzucono kulą z plateliny która miała prędkosc o zwrocie przeciwnym do wózka. Po zderzeniu predkość wózka zmalała do połowy wartości początkowej. Jaką prędkość miała kula Z plasteliny przed zderzeniem, jeżeli jej masa wynosi 0.5 kg

1

Odpowiedzi

2009-11-15T18:28:22+01:00
M1 = 2.5 kg (wózek)
m2 = 0.5 kg (kulka)
v1 = 2m/s (wózek)

v2 = ? (kulka)

Z zasady zachowania pędu:

m1v1-m2v2 (pęd początkowy układu) = (m1+m2)v1/2 (po zderzeniu)

m2v2 = m1v1 - m1v1/2 - m2v1/2 = v1/2 (m1-m2)

v2 = v1/2m2(m1-m2) = v1/2*(m1/m2-1)

v2 = 2 m/s / 2 * (5-1) = 4 m/s