Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T05:23:19+01:00
Quis fallere possit amantem - Któż zdoła oszukać tego, kto kocha
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere - to, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione przez (sam) upływ czasu
Quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt - zgodnie z prawem natury wszyscy ludzie są równi.
Quod non est in actis, non est in mundo - czego nie ma w aktach, nie ma na świecie
Quod nullum est, nullum producit effectum - co jest nieważne, nie wywoła żadnych skutków.