Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T13:59:17+01:00
Przez zanieczyszczenie powietrza rozumiemy taki stan, w którym udział zawartych w powietrzu substancji stałych, ciekłych lub gazowych przekracza dopuszczalną ich zawartość w czystym powietrzu.Wśród zanieczyszczeń powietrza wyróżnia się zanieczyszczenia:
- naturalne (pochodzące z wybuchów wulkanów, pożarów, rozkładu materii organicznej)
- sztuczne, jak pyły, gazy, mgły z dymem i spalinami, domieszki radioaktywne.Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza są:
- energetyka
- hutnictwo
- przemysł chemiczny
- metalurgia
oraz w mniejszym stopniu
- gospodarka komunalna
- motoryzacja (transport i komunikacja)
2 5 2
2009-11-16T14:00:23+01:00
Duża wciąż wzrastająca ilość samochodów z z tym spaliny samochodowe duze fabryki które wytwarzają ogromna ilość spalin i zanieczyszczeń
2009-11-16T14:02:49+01:00
Przyczyny zanieczyszczenia powietrza :
- Spaliny samochodowe
- smog z kominów fabrycznych i nie tylko
- palenie plastików
- wybuchy wulkanów
Mam nadzieję że skutków nie potrzebowałeś/ łaś?