Przetłumacz zdania.

1.Czy Daniel mówi po francusku?
2.Oni lubią górską wspinaczkę.
3. Nie znoszę oglądania telewizji.
4.Zwykle wstaję o 7.
5.Czy mamy matematykę w środę ?
6.Nie chodzimy do tej samej szkoły.
7. Czasem słuchamy muzyki klasycznej.
8. Piotr nie ma lekcji w piątek.
9. Sandra jest siostrzenicą Olivera.

2

Odpowiedzi

2009-11-16T15:57:14+01:00
1. Can Daniel speak in French?
2 .They like mountain climbing.
3. I hate watching TV.
4. Usually I get up about 7.
5. Do we have math on Wednesday?
6. Do not go to the same school.
7. Sometimes we are listening to classical music.
8. Peter didn't have classes on Friday.
9. Sandra is a niece of Oliver.
4 4 4
2009-11-16T16:11:55+01:00
1.Does Daniel speak english ?
2.They like mountain climbing.
3.I hate watch TV.
4.I usually get up at seven o'clock
5.Do we have a math lesson on wednesday ?
6.we don't learn in this same school.
7. Sometimes, I listen a classic music
8.Peter doesn't have lessons on friday.
9.Sandra is Oliver's niece.
5 4 5