Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T16:36:51+01:00
W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma 2cm,a pole powierzchni bocznej wynosi 12 cm².oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego ostrosłupa.proszę o pomoc w obliczeniach.
Pb=3*1/2ah
Pb=12cm²
a=2cm
12=3/2*2*h
12=3h
4=h
r=a√3:6=2√3:6=√3/3
H²=h²-r²
H²=4²-(√3/3)²
H²=16-1/3=15 i 2/3
H=√(47/3)
Pc=a²√3:4+Pb
Pc=2²√3:4+Pb
Pc=√3+12
V=1/3*a²√3:4*H
V=1/3*(2²√3:4)*√(47/3)
V=1/3*√3*√(47/3)
V=√47 :3
3 2 3