Oblicz:
a) ⅔ * (-0,125)=
b) ⁻¹/₁₂ * 1,2=
c)3½ * (-2⅔ ) =
d) -⅔ * (- ⅚ ) =
e) -2,5 *(-0,8 ) * (-1) =
f) -8,52 * (-1,8) * (-2) =
g) -4 * (-1,5) * (-10) * (-2,2) =
h) -3,8 * (-5) * (-2) * (-6,1) * (-1) =
Obliczenia też, zeby niebyło tylko samych wyników!

1

Odpowiedzi

2009-11-16T17:00:05+01:00
Oblicz:
a) ⅔ * (-0,125)=⅔*1/8=1/12
b) ⁻¹/₁₂ * 1,2=⁻¹/₁₂ * 12/10=-1/10
c)3½ * (-2⅔ ) =7/2*(-8/3)=-28/3=-9 i 1/3
d) -⅔ * (- ⅚ ) =5/9
e) -2,5 *(-0,8 ) * (-1) =2*(-1)=-2
f) -8,52 * (-1,8) * (-2) =15,336*(-2)=-30,672
g) -4 * (-1,5) * (-10) * (-2,2) =6*22=132
h) -3,8 * (-5) * (-2) * (-6,1) * (-1) =-38*6,1=-231,8
jak parzysta ilość minusów w mnożeniu to mamy plus
jak nieprazysta ilość minusów w mnożeniu to mamy minus