Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji chemicznej oraz zaznacz : utleniacz , reduktor , utlenianie i redukcję .
a) tlenek żelaza (II) + tlenek węgla(II) ------> ........ + tlenek węgla (IV)
b)tlenek srebra (I) + ........ -------> tlenek wodoru + srebro
c) tlenek żelaza (II) + wodór --------> ......... + .......
d)tlenek manganu (IV) + ......... --------> ........... + tlenek węgla (IV)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:25:01+01:00

a) tlenek żelaza (II) + węgiel ------> żelazo + tlenek węgla (IV)

redukcja - ( tlenek żelaza (II) i żelazo
utlenianie - (węgiel i tlenek węgla (IV)
utleniacz - (tlenek żelaza (II)
reduktor - (węgiel)b)tlenek srebra (I) + wodór -------> tlenek wodoru + srebro


redukcja - (tlenek srebra (I) i srebro)
utlenianie - (wodór i tlenek wodoru)
utleniacz - (tlenek srebra (I))
reduktor - (srebro)

c) tlenek żelaza (II) + wodór --------> żelazo + tlenek wodoru

redukcja - (tlenek żelaza (II) i żelazo)
utlenianie - (wodór i tlenek wodoru
utleniacz - ( tlenek żelaza (II) )
reduktor - (wodór)
d)tlenek manganu (IV) + węgiel --------> magnian + tlenek węgla (IV)

redukcja - (tlenek magnianu (IV) i magnian)
utlenianie - (węgiel i tlenek węgla (IV) )
utleniacz - (tlenek magnianu (IV) )
reduktor - (węgiel)