Trzeba przyporządkować : apodyktyczny, cyniczny, elokwentny, fantastyczny, egzaltowany, charyzmatyczny

1)......- silnie oddziałujący na innych ludzi, o niezwykłej sile wewnętrznej
2) .....- umiejący pięknie,płynnie i logicznie mówić
3)......- ślepo w coś wierzący
4).....- dziwaczny,postępujący niezgodnie z przyjętymi zwyczajami, przesadnie oryginalny
5)......- w przesadny sposób wyrażający swoje emocje, łatwo się podniecający
6)......- odrzucający zasady moralne,wykorzystujący wiarę w dobro
7).......- nieznoszący sprzeciwu, narzucający innym swoje zdanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:51:43+01:00
1) charyzmatyczny
2) elokwentny
3) egzaltowany
4) fantastyczny
5) fantastyczny
6) cyniczny
7) apodyktyczny
5 4 5