Wyobraż sobie że jesteś świadkiem dyskusji między mieszkańcami Aten i Sparty próbującymi udowodnić wyższość demokracji ateńskiej nad ustrojem spartańskim. Wypisz odpowiednie argumenty przemawiające ,,za,, organizacją danej polis i argumenty ,,przeciw,, które mogliby wykorzystać uczestnicy debaty

1

Odpowiedzi

2009-11-16T21:26:11+01:00
1.DEMOKRACJA ATEŃSKA:
"za" :
-pensje dla najuboższych
-równość wobec prawa
-możliwość wypowiedzenia własnego danie
-każdy mógł pełnić urzędy
"przeciw":
-kobiety nie posiadały żadnych praw
-niewolnictwo
-ostracyzm
2.USTRÓJ SPARTAŃSKI:
"za":
-posiadanie równych ziem
-przygotowywanie projektów uchwał
-zasada równości majątkowej
-siła militarna
-kobiety mogły dziedziczyc majątek
-patriotyzm
-jednakowy tryb wychowania
"przeciw":
-niepełnosprawne dzieci były porzucane w górach