Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T18:15:35+01:00
B. Przygotowanie nadejścia Odkupiciela 12 - 50

I. Abraham - ojciec wiary 12 - 23

Powołanie Abrama, Abram w Kanaanie i w Egipcie r. 12

Rozstanie Abrama z Lotem r. 13

Abram pobłogosławiony przez Melchisedeka r. 14

Przymierze Boga z Abramem - zapowiedź licznego potomstwa r. 15

Niewiara Sary i Abrama, narodziny Ismaela r. 16

Potwierdzenie obietnicy i przymierza, obrzezanie - Abram otrzymuje imię Abraham r. 17

Bóg w gościnie u Abrahama, zapowiedź narodzin Izaaka

oraz zapowiedź zniszczenia Sodomy i Gomory r. 18

Modlitwa wstawienna Abrahama

Uratowanie Lota, Zniszczenie Sodomy i Gomory r. 19

Błąd Abrahama - Sara i Abimelek r. 20

Narodziny Izaaka, Oddalenie Ismaela r. 21

Abraham z Izaakiem na wzgórzu Moria - próba wiary, potwierdzenie przymierza r. 22

Śmierć i pogrzeb Sary r. 23
11 4 11