1.Wymień podobieństwa i różnice między starożytnym teatrem greckim i teatrem współczesnym.
2.Wyjaśnij,jaką rolę w teatrze antycznym odgrywały maski.
3.Wyjaśnij,w jaki sposób Odyseuszowi i jego załodze udało się uchronić przed niebezpieczeństwem.
4.Opisz wygląd syren,które zwabiły żeglarzy.(Odyseusz i Syreny)
5.Opisz jak powstał i rozwijał się teatr grecki.
6.Przedstaw wydarzenia,które zostały opisane w poematach Homera.

1

Odpowiedzi

2009-11-16T18:35:21+01:00
1. różnice:
- teatr grecki nie miał dachu
-loże dawniej były tylko dla osób z wyższych sfer
- we współczesnym teatrze brak galerii , czyli jaskółki gdzie są najtańsze miejsca

PODOBIEŃSTWA:
-scena
-trybuny-miejsca siedzące
-kasy
-scena jest podwyższona i odgrodzona od publiczności fosą orkiestrową
-dekoracje
5.Początki teartu związane są z uroczystościami religijnymi. Początkowo cały tekst recytował chór. Z czasem pojawili się aktorzy, najpierw jeden, a następnie trzech. Na scenie występowali wyłącznie męzczyzni, także w rolach kobiecych. Występowali w maskach przedstawiających charakter odgrywanej postaci. Szutki teatralne - tragedie, ukazywały dzieje bogów i bohaterów, pełne były nieszczęść i zbrodni, kończących sięzwykle śmiercią głównego bohatera. Komedie wystawiane w Atenach wyśmiewały znane postaci polityczne, co było możliwe w państwie demokratycznym. Sztuki teatralne starożytnych Greków, prócz wymiaru rozrywowego, miały również uczyć. Stąd większość z nich zawierała morał
26 4 26