Na podanych wykresach przedstawiono dwie odmienne krzywe przeżywania.Obie odnoszą się do populacji ludzkich.Odczytaj i omów występuje w nich różnice.Którą z tych krzywych uważasz za bardziej typową dla populacji z okresu średniowiecza,a którą dla populacji XX wieku uzasadnij.

Proszę w miarę szybko bo to już na jutro

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T19:24:44+01:00
A - Sredniowiecze
B - Teraz

Ewidentnie widać iż linia B zaczyna się od wysokiego punktu ludnośći młodej, aktualnie przyrost naturalny jest dodatni co potwierdza wykres B
2 2 2