Połącz pojęcia; biblijny, mityczny, legendarny z wybranymi z ramki rzeczownikami ( nie wszystkie ze wszystkimi, utwórz, na przykład , 8 połączeń)
- wyjaśnij znaczenie tych połączeń wyrazowychpołączyć z :
postać, zdarzenie,tradycja,scena,bogactwa,wątek,skarb,przedmiot

1

Odpowiedzi

2009-11-16T19:46:37+01:00
Postać biblijna, postać mityczna, postać legendarna, zdarzenie biblijne, tradycja biblijna, scena mityczna, bogactwa legendarne, wątek bioblijny, wątek mityczny, wątek legendarny, skarb legendarny, przedmiot mityczny
12 4 12