Przetłumacz na język polski ale dobrze:)

1.The worst thing fot me is being away from home. I often travel to France and then i have to stay there. I don't mind travelling long distances.When I'm tired, I just stop at a restaurant or stay in the lorry and sleep. I meet a lot of people on the road and i like that.


2.Some customers can be very rude and that annoys me. They usually get angry when they have to wait too long to pay for something. Or, when they've brought something back they don't like and i don't serve them quickly enough. It's not my fault we haven't got enough staff.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T20:07:19+01:00
1. Najgorszą rzeczą dla mnie jest bycie daleko od domu. Często podróżuję do Francji i wtedy muszę się tam zatrzymać. Nie przeszkadzają mi długie podróże. Kiedy jestem zmęczona poprostu zatrzymuję się w restauracji lub w ciężarówce i tam śpię. Spotykam wielu ludzi na drodze i lubię to.

2. Kilku klientów może być bardzo niegrzecznych i oni mnie irytują. Zazwyczaj się denerwują kiedy muszę dług oczekać aby za coś zapłacić. Lub, kiedy przynoszą coś spowrotem i ja nie obsłuże ich dość szybko. To nie moja wina że my nie mamy więcej pracowników.
2 3 2
2009-11-16T20:08:45+01:00
Najgorszą dla mnie rzeczą jest bycie daleko od domu. Często podróżuję do Francji i potem muszę tam zostać. Długie podróże są dla mnie obojętne. Kiedy jestem zmęczony, zatrzymuję się w restauracji lub zostaję w ciężarówce i śpię. Poznałem wielu ludzi na drodze (po drodze) i lubię to.

Niektórzy konsumenci mogą być bardzo niemili i to mnie denerwuje. Zazwyczaj denerwują się kiedy muszą długo czekać, żeby za coś zapłacić. Albo kiedy coś zwracają, ponieważ im się nie spodobało i nie dość szybko im coś podaję. To nie moja wina, że nie mamy wystarczająco dużo pracowników.
1 5 1