Przetłumacz zdania:
W pokoju numer 12 pies i kot grają w karty
Papuga pije kawę w pokoju numer 19
Króliki bawią się w Indian
Mężczyźni grają w szachy
Chłopcy siedzą i słuchają muzyki
W pokoju numer 8 dziewczyna fotografuje dziecko
Czy Panie pracują
Dziecko śmieje się głośno
Uczniowie odwiedzają Gimnazjum
Technicy są smutni i grubi

3

Odpowiedzi

2009-11-16T20:11:38+01:00
In the room the dog and the cat are playing number 12 into cards the Parrot is drinking the coffee in the room Rabbit are entertaining number 19 oneself into Native Americans Men are playing chess Boys are sitting and they are listening to music in the room the girl is photographing number 8 the child or you are working the Child is laughing out loud Pupils are visiting the secondary school Technicians are sad and fat
2009-11-16T20:15:31+01:00
In dem Zimmer spielen der Hund und die Katze die Nummer 12 in Spielkarten der Papagei trinkt Kaffee in einem Zimmer die Nummer 19 unterhalten Kaninchen sich in Indianer Schach spielen Männer die Jungen sitzen und sie Musik hören in einem Zimmer die Nummer 8 fotografiert ein Mädchen das Kind oder Sie arbeiten das Kind laut lachen die Schüler besuchen ein Gymnasium die Techniker sind traurig und dic
2009-11-16T20:22:14+01:00
In dem Zimmer spielen der Hund und die Katze die Nummer zwölf in Spielkarten.
Der Papagei trinkt Kaffee in einem Zimmer die Nummer neunzehn. Die Kaninchen beschäftigen sich mit Indianern.
Die Männer Schach spielen.
Die Jungen sitzen und sie Musik hören.
In dem Zimmer fotografiert ein Mädchen die Nummer acht das Kind.
Arbeiten Sie.?
Das Kind laut lachen.
Die Schüler besuchen ein Gymnasium.
Die Techniker sind traurig und dick