Test
..Niemożność porozumiewania się z drugim człowiekiem jest jedna z największych mąk życia na ziemi..
zad1.W zdaniu użyto liczebników :
a)raz
b)dwa razy
c)trzy razy
d)cztery razy
zad2.Wyraz 'niemożność' jest zapiany zgodnie z zasadą pisowni partykuły 'nie' z :
a)bezokolicznikiem
b)rzeczownikiem
c)przymiotnikiem
d)imiesłowem
zad3.Rzeczownikiem konkretnym jest:
a)życie
b)męka
c)ziemia
d)porozumienie
zad4.Wyrazy bedące ta sama częscia mowy to:
a)niemożność,jest
b)męka,zycie
c)jest,porozumienie
d)się,na
zad5.Formy czasownika 'porozumiałem sie' i 'będę sie porozumiewał' różnią się;
a) liczba
b) trybem
c) rodzajem
d) czasem
zad6.By usunąć niepotrzebne powtórzenia wyrazów w zdaniach;'Wczoraj zdarzyło się nieporozumienie miedzy moimi przyjaciółmi.Nie lubię sporów wśród moich przyjaciół',należy użyć:
a) zaimka
b)przysłówka
c)liczebnika
d)przymiotnika
zad7.Częścią mowy,która dynamizuje tesk jest:
a)czasownik
b)przysłówek
c)wykrzyknik
d)przymiotnik
zad8.Kropkę można postawić po liczebniku w wyrażeniu;
a)4 osoby
b)6 tom
c)15 dzieci
d)16 lutego

2

Odpowiedzi

2009-11-16T20:15:55+01:00
1.b
2.b
3.d
4.b
5.d
6.a
7.d
8.d
5 1 5
  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T20:20:01+01:00
1
b)
2
a)
3
c)
4
d)
5
d)
6
b)
7
chyba a)
8
d)
4 2 4