1.Odległość między dwiema naalektyzowanymi małymi kulkami zmniejszono 4 razy.Ile razy należy zmniejszyc ładunek elektryczny na każdej z kulek, aby siła oddziaływania między nimi nie uległa zmianie.
2.Jaką masę wody można ogrzać od temperatury 20⁰C do temperatury wrzenia(100⁰C)dostarczając 2 MJ energii w procesie cieplnym?
3.Ile wynosi cieplny przepływ energii przy ogrzaniu masy 1 kg wody od 20⁰C do 30⁰C?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-10T23:20:38+02:00
1.

F = k * Q * q / r^2

r^2
(1/4r)^2 = 1/16r

F = k * Q * q / r¹ = F = k * Q * q / 1/16r²
Q * q / r¹ = Q * q / 1/16r²

Q¹*q¹*16 = Q² * q²

√16 = 4

odp. Każdą o 4 razy, żeby razem zmniejszyć o 16 razy

2.

Q = m * Cw * t
2 000 000 J = m * 4200 * 80
2 000 = 336m
125 J = 21m
m = 125/21 kg

3.

Q = m * Cw * t
Q = 1 * 4200 * 10
Q = 42 000 J