Przytoczone przysłowia,związki frazeologiczne i cytaty uzupełnij liczebnikami wybranymi z ramki.

Jedna , jeden , pierwszego , półtora , dwóch , dwie , dwoje , trzeci , trzech , cztery , cztery ,sześć , szusty , siódmym , sto dwa , sto dwadziescia troje , kilka

a) Nosił wilk razy ............. ,ponieśli i wilka.
b) Był w ............ niebie.
c) ........... jaskółka wiosny nie czyni.
d) Gdzie kucharek ............... ,tam niema co jeść.
e) Gdzie .......... się bije , tam .............. korzysta.
f) Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje , a miał ich wszystkich ............. .
g) Mieć ........... zmysł.
h) Spadać zawsze na ............. łapy.
i) Rozmowa w ............. oczy.
j) Ja ............. zauważyłem,że Ikar utono.
k) Wzglda jak .............. niesycyđcia.
l) Miođ od .............. wejenia.
l) Miec .............. lewe rece.
m) Zabawa na ................. .
n) Na ............. babka wrozyla.
o) Do ................ rayz sytuka.

1

Odpowiedzi

2009-11-16T21:12:15+01:00
A) kilka
b)siódmym
c)jedna
d)sześć
e)dwóch :trzeci
f)sto dwadziescia troje
g)szósty
h)cztery
i)cztery
j)jeden
k)siedem
l)pierwszego
l)dwie
m)sto dwa
n)dwoje
o)trzy
93 4 93
k jest półtora masz żle
o) trzech *