Odpowiedzi

2009-11-17T10:18:18+01:00
1. Werter szanuje Alberta, ceni go za uczciwość, szlachetność. Początkowo bohaterowie się przyjaźnią. Poróżniają ich poglądy na temat samobójców. Od tego momentu niechęć Wertera do Alberta wzrasta.
2.Werter szanuje Alberta, ceni go za uczciwość, szlachetność. Początkowo bohaterowie się przyjaźnią. Poróżniają ich poglądy na temat samobójców. Od tego momentu niechęć Wertera do Alberta wzrasta.
3."Cierpienia młodego Wertera" jako powieść epistolarna
"Cierpienia młodego Wertera" powstały w 1774 roku zgodnie z poetyką
powieści epistolarnej narracja prowadzona jest w I osobie i
kompozycyjnie rozpada się na szereg korespondencji oznaczonych datą i
ułożonych chronologicznie. Świat przedstawiony jest z pozycji głównego
bohatera, a punkt ciężkości położono na jego życie wewnętrzne. Listy
zawierają relację o zdarzeniach oraz psychologiczną analizę uczuć i
motywów postępowania bohatera.
6 3 6